Z rzędu czy pod rząd?

11 wrz , 2015   Wideo

Wyrażenie pod rząd jest kalką z języka rosyjskiego подряд i jak większość kalk nie zyskuje aprobaty wydawnictw normatywnych. Zamiast więc powiedzieć na przykład, że „Zostałem posłem trzeci raz pod rząd”, należy poprawnie powiedzieć: „Zostałem posłem trzeci raz z rzędu”.

Jednak Inny słownik języka polskiego PWN pod red. Mirosława Bańki dopuszcza tę kalkę, wskazując jako przykład akceptowalnej konstrukcji zdanie: „Przegraliśmy cztery mecze pod rząd” i określa sformułowanie pod rząd jako: „nieco potoczne”. Mirosław Bańko w internetowej poradni językowej PWN zrównuje już obie formy, konstatując, że w zasadzie wszystko jedno, której się użyje, bo obie są równie częste. A jeszcze kilkanaście lat temu w swoim Słowniku wyrazów kłopotliwych uznał on wyrażenie trzeci toast pod rząd za „konstrukcję nieudaną”. Co robić w sytuacji takiej rozbieżności ocen poprawnościowych?

W polszczyźnie wzorcowej, w tekstach starannie adiustowanych, unikajmy kalk językowych, a więc także wyrażenia pod rząd. W połączeniu z liczebnikami porządkowymi używajmy rodzimej konstrukcji z rzędu.

doc. dr Grażyna Majkowska, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego