Około dwudziestu czy około dwadzieścia

13 paź , 2014   Wideo

Gdy wyraz około jest przyimkiem, nie sprawia mówiącym kłopotu, łączy się z dopełniaczem: około południa, około Nowego Roku. Gdy jednak jest partykułą i łączy się z określeniami miary czasu czy odległości, sytuacja się nieco komplikuje. Około połączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu wtedy, gdy nie poprzedza go przyimek. Powiemy więc, i takie są wymagania normy: około miliona osób, około dwu godzin, około trzystu dolarów, około dwudziestu kilometrów. Gdy jednak przed partykułą pojawi sie przyimek, np. o czy na, to właśnie ów przyimek, a nie partykuła około zaczyna ,,rządzić” rzeczownikiem. Powiemy więc np.: Spóźnił się o około dwie godziny. Wynajął pokój na około dwa dni.

Oczywiście możemy zastąpić wyraz około wyrażeniem mniej więcej, które kłopotów nie sprawia, jest jednak bardziej potoczne. Porównajmy: Dług firmy wzrósł około trzydziestu procent i: Dług firmy wzrósł mniej więcej trzydzieści procent. Szanująca się firma w tak lekkim tonie o swoim długu raczej się nie wypowie. Powstaje pytanie: po co nam taka niewygodna partykuła, może by ją zastąpić bliskoznacznikami w rodzaju prawie, blisko czy ponad. Niekiedy można, ale żaden z zamienników nie jest tak szlachetnie ogólnikowy jak około. Dlatego mimo wątpliwości związanych z jego użyciem trzyma się mocno i zastąpić nie daje.