Jak się rzeczownik procent z liczebnikami łączy

9 gru , 2014  

Z poprawnym użyciem słowa procent w połączeniu z liczebnikami mają kłopot ekonomiści, politycy, dziennikarze. A zasada jest dość prosta: łączący się z liczebnikami głównymi procent pozostaje nieodmienny w mianowniku, dopełniaczu i bierniku – w pozostałych przypadkach się odmienia. A więc powiemy: Dwa procent zysku to za mało. Nie było dwu procent podań. Odesłano dwa procent wniosków.

Ale gdy w grę wchodzi celownik, narzędnik i miejscownik w połączeniach z liczebnikiem głównym procent się odmienia: dwu procentom skazanych, z dwoma procentami poznanych, o dwu procentach zapomnianych.

Najczęściej błędy pojawiają sie jednak w połączeniu tego słowa z liczebnikami ułamkowymi. Otóż warto zapamiętać prostą zasadę: rzeczownik procent z liczebnikami ułamkowymi pozostaje zawsze nieodmienny. Powiemy więc: półtora procent głosujących (nie półtora procenta głosujących), z sześcioma i pół procent zysku (nie z sześcioma i pół procentami zysku), o dwunastu i siedmiu dziesiątych procent kapitału (nie o dwunastu i siedmiu dziesiątych procentach kapitału). Zapamiętajmy: w stu procentach, ale w dziewięćdziesięciu dziewięciu i dziewięciu dziesiątych procent.