Akcja „Jak to powiedzieć”

„Jak to powiedzieć” to akcja zrealizowana przez Press Club Polska, której celem jest wskazanie i wyeliminowanie błędów językowych, najczęściej pojawiających się w mediach i debacie publicznej.
W ramach akcji wyprodukowaliśmy kilkanaście krótkich filmów z udziałem dziennikarzy, którzy opowiadają o najczęstszych błędach językowych oraz podają formy poprawne. Ponadto każdy film opatrzony jest komentarzem językoznawczyni – doc. dr Grażyny Majkowskiej z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
„Jak to powiedzieć” powstało z poczucia odpowiedzialności. Dla wielu odbiorców to, co usłyszą w telewizji czy radiu, albo przeczytają w gazecie lub portalu, jest wyznacznikiem językowej poprawności. Tymczasem dziennikarze i inni uczestnicy debaty publicznej także popełniają błędy, a wielokrotnie je powtarzając, utrwalają zły nawyk u siebie i odbiorców. Dlatego z pomocą koleżanek i kolegów z różnych mediów, pod życzliwym i czujnym okiem językoznawczyni zebraliśmy te błędy, które najczęściej pojawiają się na antenach i łamach, by rozprawić się z nimi.
Efekt naszej pracy można obejrzeć na stronie internetowej, a także w portalach społecznościowych. Akcja „Jak to powiedzieć” została przeprowadzona przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.