Iść po linii najmniejszego oporu

7 wrz , 2015   Wideo

Zdarza się, że zwrot ten pojawia się w błędnej formie iść po najmniejszej linii oporu. Wystarczy chwila namysłu, by uznać, że tylko związek iść po linii najmniejszego oporu jest logiczny, a więc znaczeniowo umotywowany: to opór może być duży bądź mały, a nie linia. Błędny frazeologizm powstał być może przez analogię do zwrotu osiągnąć coś najmniejszym kosztem.

doc. dr Grażyna Majkowska, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego